Soutěžte s Gringos & tea

 

1)      Zaregistrujte se na našem webu www.gringostea.cz

2)      Vyfoťte náš čaj na zajímavém místě nebo jeho přípravu

3)      Vaše soutěžní snímky zasílejte na info@gringostea.cz nejpozději do 30.6. 2015

4)      1.7. vybereme vítěze, který obdrží čaje v celkové hodnotě 500 kč dle vlastního výběru a slevu 10% na celkový nákup na našem webu

Pravidla soutěže

  • Výhradním pořadatelem soutěže je Gringos & tea, s.r.o., Písečná 2818, 438 01 Žatec
  • propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
  • Fotografie se musí nést v duchu značky Gringos & tea s.r.o.
  • Podmínkou pro zařazení fotografie do soutěže je umístění některého z našich katalogových čajů nebo použití loga firmy dle vlastní fantazie (grafické znázornění loga vložené do fotografie, vytištěné logo, vizitka, děkovací kartička,…)
  • Jsou povoleny dodatečné grafické úpravy
  • Vaše soutěžní snímky (max. 2ks.) posílejte v maximální možné kvalitě pod názvem autora a označením „SOUTĚŽ“  na adresu: info@gringostea.cz nejpozději do 30.6. 2015. Nezapomeňte prosím uvést Vaše kontaktní údaje. (Jméno, adresa, email, telefon). Veškeré Vámi zaslané soutěžní fotografie uveřejníme na našem Facebooku a Instagramu, kde uveřejníme jméno autora.

1. cena - sypané čaje dle vlastního výběru v celkové hodnotě 1000 kč a slevu 10% na celkový nákup na našem webu

  • Zasláním fotografie do soutěže prohlašujete, že jste autorem fotografie a že se tímto vzdáváte veškerých majetkových autorských práv, čímž získává licenci k užívání fotografie společnost Gringos & tea, s.r.o. a s fotografií může libovolně disponovat. V případě, že jsou na fotografiích zachyceny osoby, prohlašujete, že máte jejich svolení fotografii použít k účelům uvedeným v pravidlech soutěže.
  • O vítězné fotografii rozhodne porota složená z majitelů firmy Gringos & tea, s.r.o.. tj.  Josef Hejduk.
  • Členové poroty posoudí všechny příspěvky splňující soutěžní požadavky a vyberou vítězné dílo.
  • Dojde-li porota k názoru, že byly splněny všechny podmínky soutěže a vybere vhodnou fotografii,  bude vítěz vyhlášen dne 1.7.2015 prostřednictvím našich facebookových stránek a také prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
  • Proti hodnocení poroty se v žádném případě nelze odvolat a předpokládá se, že všichni soutěžící souhlasí, přijmou a dodrží podmínky pouhým vstupem do soutěže.
  • Cena bude vítězi zaslána prostřednictvím zásilkové služby na základě jeho vlastního výběru dle stanovených parametrů nebo osobním odběrem.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit oficiální pravidla akce, akci zkrátit, či úplně zrušit a to i bez udání důvodu.
  • Do této soutěže se mohou přihlásit zájemci bez věkového omezení.
  • Z účasti v akci jsou vyloučeni stálí i externí zaměstnanci společnosti Gringos & tea, s.r.o 
 
 

leták fotosoutěž